[email protected] +421 37 641 5608

O SkyCAP

Projekt SkyCap: Slovenská mládež a jej budúcnosť vo svetle Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Projekt je realizovaný v rámci programu Európskej únie IMCAP, číslo projektu 101000453.

Projekt SKYCAP reaguje na nutnosť presvedčiť ľudí na Slovensku, že Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je nástrojom EÚ na zabezpečenie zdravia a pohody jej občanov, napríklad prostredníctvom bezpečných a kvalitných potravín, kontroly kvality výrobkov, označovania kvalitných výrobkov, politiky kvality atď. Poľnohospodársky sektor na Slovensku v súčasnosti čelí viacerým výzvam, ako je zvýšenie domácej produkcie, zvýšenie zamestnanosti v poľnohospodárstve, či zatraktívnenie vidieckych oblastí pre mladých ľudí. Tieto výzvy sú poľnohospodárom a odborníkom dobre známe, sú však skryté bežným spotrebiteľom i laickej verejnosti. Hlavným cieľom projektu je vyplniť túto informačnú medzeru dosiahnutím nasledujúcich cieľov:

  • zvyšovať povedomie žiakov na základných školách a študentov stredných škôl o poľnohospodárstve a SPP
  • poskytovať učiteľom základných a stredných škôl komplexné informácie o SPP
  • poskytovať všeobecné informácie o SPP širokej verejnosti

Projekt bude zameraný na hlavné cieľové skupiny - žiakov základných škôl a študentov stredných škôl (cieľové skupiny najzraniteľnejšie voči hoaxom a nepravdivým informáciám), učiteľom základných a stredných škôl, ako aj širokej verejnosti.

Chcem vedieť viac

Partneri

Riešiteľské inštitúcie projektu SKYCAP sú Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako žiadateľ a koordinátor projektu a Agroinštitút Nitra, štátny podnik ako asociovaný partner.

Chcem vedieť viac

Podujatia

Realizované podujatia v rámci informačnej kampane - informačné workshopy pre základné a stredné školy.

  • Všetky
  • Západ
  • Stred
  • Východ

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web