[email protected] +421 37 641 5608

About Us

Projekt SKYCAP reaguje na nutnosť presvedčiť ľudí na Slovensku, že Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je nástrojom EÚ na zabezpečenie zdravia a pohody jej občanov, napríklad prostredníctvom bezpečných a kvalitných potravín, kontroly kvality výrobkov, označovania kvalitných výrobkov, politiky kvality atď. Poľnohospodársky sektor na Slovensku v súčasnosti čelí viacerým výzvam, ako je zvýšenie domácej produkcie, zvýšenie zamestnanosti v poľnohospodárstve, či zatraktívnenie vidieckych oblastí pre mladých ľudí. Tieto výzvy sú poľnohospodárom a odborníkom dobre známe, sú však skryté bežným spotrebiteľom i laickej verejnosti. Hlavným cieľom projektu je vyplniť túto informačnú medzeru dosiahnutím nasledujúcich cieľov:

  1. zvyšovať povedomie žiakov na základných školách a študentov stredných škôl o poľnohospodárstve a SPP,
  2. poskytovať učiteľom základných a stredných škôl komplexné informácie o SPP, 
  3. poskytovať všeobecné informácie o SPP širokej verejnosti.

Projekt bude zameraný na hlavné cieľové skupiny - žiakov základných škôl a študentov stredných škôl (cieľové skupiny najzraniteľnejšie voči hoaxom a nepravdivým informáciám), učiteľom základných a stredných škôl, ako aj širokej verejnosti. 

Ciele projektu sa dosiahnu prostredníctvom efektívne cielenej informačnej kampane - informačných workshopov pre základné a stredné školy, pričom uvedená kampaň bude podporená výstupmi projektu, ako webová stránka projektu, facebooková stránka, kanál YouTube, tlačené a elektronické propagačné materiály (letáky, brožúry) a krátke videá vo verejnoprávnych médiách. Efektívna implementácia projektu pozitívne ovplyvní jeho cieľové skupiny a prispeje k jeho celkovému cieľu – posilniť dôveru občanov Slovenska v SPP a EÚ ako takú.